Image-1

Voor werkgevers die extra expertise nodig hebben

Bent u leidinggevende, HR-adviseur, directeur, (overheids)
bestuurder of werkgever (ondernemer)? Ik ondersteun u bij (re)organisatie- en arbeidsvraagstukken waar extra expertise op gebied van arbeids- en ambtenarenrecht nodig is.
naar Als juridisch adviseur > 

Image-2

Voor werknemers die een probleem hebben op het werk

Heeft u een probleem op het werk dat te groot of ingewikkeld is om alleen op te lossen? En heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding? Dan kunt u mij inschakelen als juridisch adviseur of als juridisch coach. Wat het beste bij u past is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.


Bent u al thuis in het Huis van de Klokkenluiders?

Ambtenaren worden gewone werknemers, maar behouden een bijzondere status vanwege de vergaande integriteit die van hen wordt geëist. Logisch dat er voor ambtenaren al een klokkenluidersregeling bestond. lees verder >Met de nieuwe Wet Huis voor de klokkenluiders, die vorige zomer is ingegaan, geldt dat voor álle werkgevers met vijftig of meer medewerkers. Heeft u nog geen tijd gehad om een meldregeling op te stellen, dan raad ik u aan dat met spoed te doen. Er is veel over dit onderwerp gepubliceerd, zodat u ermee aan de slag kunt, maar maatwerk is geboden. Heeft u uw meldregeling vastgesteld, dan is het goed om die op internet te zetten. Dan kan iedereen binnen en buiten uw organisatie er altijd kennis van nemen.  < lees minder

Door Margot Burghout, zie haar achtergronden en drijfveren

kolom-1

De eigen waarheid

In mijn werk tref ik veel mensen die vanuit hun eigen waarheid naar een situatie kijken. Wat vaak oplevert dat ze vastlopen, omdat ze een probleem niet anders kunnen bekijken. En dus ook niet zien hoe ze er anders mee kunnen omgaan. Ik help mensen uit hun eigen gelijk te stappen, zodat nieuwe kansen en oplossingen weer binnen bereik liggen.

kolom-1

Integriteit, een gevoelige kwestie

Integer gedrag heeft alles met je eigen verantwoordelijkheid te maken. Belangrijk is dat je over de gemaakte keuzes verantwoording kunt afleggen. Maar wat als er vraagtekens zijn bij de integriteit van een werknemer, van een collega of uw eigen integriteit?  Ik adviseer u over het (juridisch) handelen bij dit soort gevoelige kwesties. 

kolom-1

Controle kwijt? Empowerment

Empowerment heeft te maken met het gevoel controle te hebben over je eigen situatie, maar ook met vertrouwen in je eigen capaciteiten. In een conflictsituatie op het werk kunt u het gevoel hebben die controle kwijt te zijn. En dat knaagt aan uw plezier en zelfvertrouwen, u kunt er zelfs letterlijk ziek van worden. Ondersteuning van een extern deskundige helpt u weer helder naar de situatie te kijken en vast te stellen welke stappen u kunt nemen.

Margot Burghout werkt voor werkgevers en werknemers waarbij zowel het bedrijf, de organisatie opdrachtgever kan zijn als de particulier in de rol van werknemer.

back-to-top